För att ge dig bättre service använder vi cookies. Genom att fortsätta på sidan godkänner du vår användning av cookies.
hava-skyltar-afs-arbetsmiljo.png

Arbetsmiljöskyltar


Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2008:13

Denna föreskrift gäller skyltar, märkning och signaler för hälsa och säkerhet där arbete utförs.

SKYLDIGHETER
Arbetsgivare, den som råder över ett arbetsställe samt den som anlitar inhyrd arbetskraft för att utföra arbete i sin verksamhet ska se till att skyltar, märkning och signaler införs i verksamheten, enligt kraven i dessa föreskrifter med dess bilagor.

Skyltar, märkning och signaler används då riskerna inte kan undvikas eller begränsas tillräckligt mycket genom allmänna tekniska skyddsåtgärder eller arbetsorganisatoriska åtgärder. (AFS 2008:13 2§).

Arbetsgivare samt den som anlitar inhyrd arbetskraft ska se till att arbetstagarna får fullständig och upprepad information och instruktion om de skyltar, den märkning och de signaler som används på arbetsplatsen och som har betydelse för hälsa och säkerhet. Instruktionen ska förklara innebörden av skyltar, märkning och signalering samt informera om vilket uppträdande och vilka särskilda åtgärder som krävs. (AFS 2008:13 4§).


AFS 2008:13 (se även AFS 2014:40) OCH AFS 2014:43 (NYA SKYLTAR FÖR KEMISKA PRODUKTER)
Beställ din egen AFS på Arbetsmiljöverket (tel 010 - 730 90 00).
ArbetsmiljöArbetsmiljö
ArbetsmiljöSe här för samtliga AFS-symboler, samt råd och tips vid beställning av specialskyltar.


Märkning av hinder och farliga områden

Arbetsområden dit anställda har tillträde under sitt arbete och där det finns risk för kollision med hinder, fallrisk eller risk för fallande föremål skall markeras med gul/svart eller röd/vit randiga fält.
Arbetsmiljö

Produkten har lagts i din varukorg Visa varukorgenTill kassan